Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013
Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ σε συνεργασία με το Earth Engineering Center του Columbia University και το Ινστιτούτο Υγιεινής και Διαχείρισης Αποβλήτων (ISWM) της Γκάνα, συνδιοργανώνουν Διεθνές Σεμινάριο με θέμα την Αειφόρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Γκάνα στις 26-30 Μαϊου 2014.