Σεπτέμβριος 2015

Συστάθηκε νέα διοικούσα επιτροπή του ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ με πρόεδρο Κωνσταντίνο Αραβώση, Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ. Μέλη της επιτροπής είναι επίσης οι Θεμέλης Νικόλας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Columbia, Ευστράτιος Καλογήρου, Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Αθανάσιος Μπουρτσαλάς, Λέκτορας Πανεπιστημίου Columbia και Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ Πειραιά