ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ

Στον επόμενο συνδέσμο μπορείτε να βρείτε κείμενα (δημοσιεύσεις, διδακτορικά κλπ) σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων

http://www.seas.columbia.edu/earth/publications.html