Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων “ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ”, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Αραβώσης, πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», στο Συνέδριο “CITY CONNECT: Forum & Exhibition” που διεξήχθη στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο “ΔΑΪΣ” στο Μαρούσι.

Το Συνέδριο αφορούσε στην ενίσχυση και ενημέρωση των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διοργανώθηκε από το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ και τη PALLADIAN CONFERENCES, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.