Στη συνάντηση συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο μεταξύ των δύο Τμημάτων του διεθνούς δικτύου WTERT, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων. Στην Κορέα υπάρχουν σήμερα πάνω από 30 εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. Έχει ήδη υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών το οποίο θα ανανεώνεται σε περίπτωση χρηματοδότησης από το Υπερατλαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ, HORIZON EU-USA.

Athens-4ATHENS-3 Athens-1 AThens-2