Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης [Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ)] συμμετείχε στο Συνέδριο Reclaim (http://www.reclaim.gr/) με την παρουσίαση με τίτλο «Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων».

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ_RECLAIM 2016