Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, επικεφαλής του WTERT Ελλάδος και ο Δρ. Στράτος Καλογήρου, GWC Development, θα παρουσιάσουν το παγκόσμιο (Global) WTERT Συμβούλιο στο Παγκόσμιο Συνέδριο ISWA  2016 στο Novi Sad, στη Σερβία (20 Σεπτεμβρίου 2016), καθώς και στη συνάντηση του ISWA Thermal Treatment Group. Θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και από τους δύο καθώς επίσης ο Κος Καλογήρου θα προεδρεύσει κατά το WTE Session (http://www.iswa2016.org/)