Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του WTERT για το έτος 2017

Annual Report January 2017