Αγαπητά Μέλη και φίλοι ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ,

Μπορείτε να βρείτε την ετήσια έκθεση εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας Ενεργειακής Αξιοποίησης στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

 

2018 GWC Annual Report_Jan 21 s