ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ/ΥΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Το πλάσμα είναι μια υπέρθερμη κατάσταση ιονισμένου αέριου το οποίο αποτελεί την τέταρτη κατάσταση της ύλης. Χρησιμοποιείται για καύση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Υπό την επίδραση της θερμοκρασίας, το οργανικό κλάσμα των αποβλήτων αεριοποιείται και σχηματίζει το αέριο σύνθεσης (μίγμα μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου) και απαέρια. Παράλληλα αφήνει ένα στερεοποιημένο υπόλειμμα που δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. Διατάξεις πλάσματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης στην πυρόλυση και την αεριοποίηση.