ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

Η αναερόβια χώνευση είναι μια διαδικασία κατά την οποία το οργανικό κλάσμα των ενώσεων διασπάται από μικροοργανισμούς απουσία οξυγόνου.

Η αναερόβια χώνευση αποτελεί την ελεγχόμενη έκδοση της αναερόβιας διάσπασης που συμβαίνει στους Χ.Υ.Τ.Α. και παράγει μεθάνιο Σχεδόν κάθε οργανικό υλικό μπορεί να επεξεργαστεί με αναερόβια χώνευση, όπως χαρτί, χαρτόνι (πχ που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί λόγω των υπολειμμάτων τροφών) κομμένο γκαζόν, υπολείματα τροφών, ζωικά απόβλητα. Λαμβάνει χώρα σε αεροστεγείς αντιδραστήρες. Το pH πρέπει να κρατιέται μεταξύ 5.5 και 8.5 και η θερμοκρασία μεταξύ 30 και 60°C για να αυξηθούν οι ρυθμοί της αποδόμισης.

Κατά την αναερόβια χώνευση υπάρχουν 3 στάδια οπού το κάθε ένα από αυτά καταλήγει σε διάφορα προϊόντα. Το τελικό στάδιο μας δίνει ως τελικά προϊόντα της διαδικασίας αυτής ένα αέριο με συστατικά μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα σε περιεκτικότητες 50-75% και 25-50% αντίστοιχα και λοιπά αέρια σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Το αέριο αυτό (biogas) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο του οποίου η θερμογόνος ικανότητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η ποσότητα του μεθανίου στο μείγμα.