ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η αποτέφρωση των ΑΣΑ βασίζεται στην οξείδωση των συστατικών των απορριμμάτων. Στόχος της εν λόγω διεργασίας είναι η εξάτμιση, η αποσύνθεση και/ή η καταστροφή των οργανικών στοιχείων των απορριμμάτων καθώς και η ταυτόχρονη μείωση του προς τελική διάθεση όγκου και βάρους των απορριμμάτων.

Παράλληλα η αποτέφρωση παράγει ηλεκτρική ενέργεια ή και θερμότητα. Γίνεται παρουσία οξυγόνου σε ποσότητες μεγαλύτερες από την απαιτούμενη για την (στοιχειομετρική) καύση (με περίσσεια οξυγόνου).

Τα προϊόντα της αποτέφρωσης των ΑΣΑ είναι η τέφρα πυθμένα, ένα αδρανές υπόλειμμα, σε ποσοστό 25%, στο οποίο περιλαμβάνονται τα μέταλλα των ΑΣΑ (3% επί της εισόδου), τα οποία ανακτώνται με διάφορες τεχνικές. Μικρής ποσότητας στερεό υπόλειμμα είναι η ιπτάμενη τέφρα (3% επί της εισόδου), η οποία συλλέγεται από το σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων και θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, το οποίο όμως υφίσταται είτε σταθεροποίηση (φυσικοχημική επεξεργασία με φωσφορικό άλας και λοιπές διεργασίες) είτε στερεοποίηση (ανάμειξη της ιπτάμενης τέφρας με αντιδρώντα και πρόσθετα δημιουργώντας ένα αδρανές υπόλειμμα στερεής ύλης), με αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του, ώστε να μπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΥ. Συνεπώς επιτυγχάνεται 72-80% μείωση του βάρους (όπως φαίνεται παραστατικά και στο ακόλουθο σχήμα) και έως 90% μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

Εκτός της μείωσης του όγκου των αποβλήτων, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας σε μορφή ηλεκτρισμού της τάξης των 500-700 kWh ανά τόνο ΑΣΑ ή και σε μορφή θερμότητας για τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη των γειτονικών περιοχών.

Μια τυπική διάταξη μονάδας WTE φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Ορισμένες εταιρείες που κατασκευάζουν μονάδες καύσης είναι:

Martin GmbH
http://www.martingmbh.de

Von Roll Environmental Technology Ltd.
http://www.vonrollinova.ch

Babcock & Wilcox Volund ApS
http://www.volund.dk

Keppel Seghers
http://www.keppelseghers.com

 

Μερικά παραδείγματα μονάδων αποτέφρωσης ΑΣΑ:

Spittelau, Αυστρία

Το εργοστάσιο διαχειρίζεται πρίπου 1200 τόνους την ημέρα αστικών στερεών αποβλήτων. Η περισσότερη από την θερμική ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται για την θέρμανση της πόλης της Βιέννης.

http://www.wtert.gr/downloads/Spittelau.pdf

http://www.gym-hartberg.ac.at/gym/gwk/Fba/spittelau/spittelau.htm

Maishima, Ιαπωνία

Το εργοστάσιο διαχειρίζεται περίπου 900 τονους  αστικών στερεών αποβλήτων την ημέρα. Είναι χτισμένο σε ένα τεχνητό νησί.