ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η αερόβια αποσύνθεση είναι ο φυσικός τρόπος ανακύκλωσης του οργανικού υλικού. Το οργανικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει υπολείματα τροφών, φύλλα, κομμένο γκαζόν, χαρτί, ξύλο, αγροτικά υπολείμματα κλπ. Η κομποστοποίηση είναι η αερόβια αποσύνθεση των οργανικών υλικών κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, μέχρι την παραγωγή βιοχημικώς σταθερού προϊόντος.

Επειδή μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων είναι οργανικά απόβλητα, η κομποστοποίηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή, συμβάλλοντας στη μείωση των αναγκών για χώρους ταφής.

Το προϊόν ονομάζεται κομπόστ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για την καλλιέργεια φυτών κλπ. Η κομποστοποίηση λαμβάνει χώρα σε δύο τύπους συστημάτων, τα ανοιχτά και τα κλειστά. Στα ανοιχτά συστήματα η κομποστοποίηση συμβαίνει σε στην ύπαιθρο η σε ημίκλειστα κτήρια ενώ στα κλειστά σε ειδικά σχεδιασμένους βιοαντιδραστήρες ή σε κλειστά κτήρια για να μην διαφεύγουν οσμές.
Το κόμποστ που παράγεται από αστικά απορρίμματα περιέχει προσμίξεις που το κάνουν ακατάλληλο ως εδαφοβελτιωτικό, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται συνήθως ως υλικό επικάλυψης σε ΧΥΤΑ.